थुके को थुक चा ट्ने भाग्य न्यौ पाने भन्दै हरि जं गिए ! भाग्य र शिशिर लाई हरिको खु ल्ला च्या लेन्ज { हेर्नुहोस पुरा भिडीयो }

ब यो भाग्यले पैसा पठाउने भगवान जस्तो पवित्र मन भएका आद्रनिय दाजु भाइ वा दिदी बहिनिलाइ पो दो स दिन पो लाग्यो ।

थुके को थुक चा ट्ने भाग्य न्यौ पाने भन्दै हरि जं गिए ! भाग्य र शि शिर लाई हरि को खुल्ला च्यालेन्ज गरेका छन् |

सामाजिक संजा लमा भाइरल भए को अहि लेको कपन बाल गृह को कुरा ला इ लिएर हरिले खुल्ला च्याले न्ज गरेका छन् |

जो थुकेको थुक चात्छ यो मान्छे को केहि काम छैन | एक पटक बाला को लागि दि एको पैसा लैजा ले भाग्य र शि शिर काम छैन |

उनीहरु ले आफ्नो ख ल्ती बाट हा लेका होइनन |

प्रतिक्रिया दिनुहोस